Felieton portalu afirmacja.info: “ale Rodzina!”: Normalni znaczy podejrzani