Opcja Benedykta

„…Bóg nie opuści swojego Kościoła,
nawet teraz, gdy łódź nabrała wody
i jest na skraju zatopienia…”

Benedykt XVI

List do ks. Kanclerza Kurii Warszawskiej

Jak to jest naprawdę z powstawaniem kurialnych komunikatów, ujawnił jakiś czas temu Paweł Kostowski, potwierdzając, że uczestniczył w czymś takim. Kurialiści używają więc Kostowskiego czy Terlikowskiego, czy może Terlikowski z Kostowskim używają kurialistów? Tak, czy inaczej chyba można powiedzieć, że działają wspólnie i w porozumieniu? To już niech wyjaśniają stosowne władze. Nam, na nasze skromne możliwości, pozostaje dążyć do wyświetlenia prawdy o ich działaniach. W tym celu skierowaliśmy następujące pismo do ks. Kanclerza Kurii Archidiecezji Warszawskiej:

Ks. prałat dr Janusz Bodzon
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Warszawie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Oficjalne komunikaty Kurii i publiczne wystąpienia niektórych jej urzędników, dotyczące osoby ks. Łukasza Kadzińskiego oraz środowiska osób świeckich z nim związanych spowodowały, iż zostaliśmy publicznie napiętnowani jako sekta i ludzie dopuszczający się obrzydliwych niemoralności. Dla wielu z nas stało się to przyczyną bardzo poważnych problemów osobistych, rodzinnych i społecznych – zwłaszcza po tym, jak w zadziwiający sposób ostatni komunikat Kurii w ciągu kilku minut podjęły największe ogólnopolskie media, komentując, interpretując a czasem nawet próbując uzupełniać (sic!) jego treść.

Wraz z komunikatem Kurii z 25 marca 2024 roku straciliśmy najmniejsze wątpliwości, co do przypadkowego, nieintencjonalnego charakteru tych kurialnych działań. Skoro my potrafiliśmy bez problemu rozszyfrować prawdziwy ich cel, dziennikarze również z łatwością by je zweryfikowali, przeprowadziwszy prostą analizę: jeśli miało dochodzić do przypadków niemoralności, będących przestępstwami, to stosowne organy państwowe podjęłyby natychmiastowe działania, aby uniemożliwić trwanie przestępstwa. Nic takiego nie miało miejsca, bo oczywiście wszyscy doskonale wiedzą, że do popełnienia żadnych czynów zabronionych nie doszło. Chodzi wyłącznie o stworzenie pretekstu, dla kampanii szczucia i medialnej nagonki.

Wspomniany komunikat Kurii, z dnia 25 marca 2024 roku sugeruje, że zakończone zostało jakieś postępowanie kościelne, które potwierdziło przypadki niemoralności o charakterze przestępczym, jak i to, że nasze środowisko jest sektą. Całkowicie się z tym nie zgadzamy. We wcześniejszych pismach prosiliśmy o informację, czy jakiekolwiek postępowanie się toczy i w jakim charakterze w nim występujemy. Pisma nasze pozostały bez odpowiedzi. Jeśli zdaniem Kurii potwierdziły się jakieś zarzuty wobec naszego środowiska, w oczywisty sposób postępowanie takie nas dotyczy! Skoro tak (a nie zostaliśmy wezwani do udziału w nim, nawet w charakterze świadków), to mamy moralne i formalne prawo żądać udostępnienia nam wszelkiej dokumentacji zawierającej zarzuty wobec nas i uzasadniającej ich rzekomą prawdziwość. Tym bardziej, że Kuria „zadbała” już o upublicznienie tychże zarzutów. W związku z tym wnosimy o udostępnienie wszystkich dokumentów postępowania czy postępowań które dotyczą nas we wspomnianym wyżej zakresie.

Ponieważ Kuria o swych działaniach informuje publicznie (naszym zdaniem, niekoniecznie w dobrej wierze), czujemy się zmuszeni do formułowania naszych wniosków w podobny sposób.

Jakub Sawicki
Magdalena Woźniak
Magdalena Młynarska
Tomasz Daniluk
Michał Kozerski
Wiktor Choroszewski