Stowarzyszenie

"Opcja Benedykta"

"...Bóg nie opuści swojego Kościoła, nawet teraz,
gdy łódź nabrała wody i jest na skraju zatopienia..."

Benedykt XVI

O STOWARZYSZENIU

Jesteśmy wspólnotą młodych katolików pragnących zachować wiarę w czasie zamętu panującego w Kościele. Wśród nas znajduje się obecnie jedna rodzina oraz kilka osób bezżennych. Będąc pod duchową opieką kapłana, pragniemy tworzyć wspólnotę rodzin żyjącą tradycyjną nauką Kościoła Katolickiego. Dążymy do stworzenia miejsca ocalenia dla chrześcijan – arki, która przetrwa potop, zachowując dla przyszłych pokoleń skarb wiary oraz tradycyjne katolickie wartości.  Inspiracją dla nas stała się książka Roda Drehera „Opcja Benedykta”. Jako Stowarzyszenie jesteśmy również pastoralną częścią szczecińskiej Wspólnoty Rodzin „Domus Mariae”.

Blog opiekuna duchowego: [LINK]

O "Opcji Benedykta"

Można dostrzec pewne podobieństwo pomiędzy obecną sytuacją Kościoła a dramatem Europy VI wieku. Wtedy była ona dotknięta wtargnięciem barbarzyńców, którzy zakwestionowali dotychczasowe osiągnięcia chrześcijaństwa. Bóg jednak wzbudził św. Benedykta i jego dzieło, które okazało się zbawiennym pomysłem na dalszą egzystencję Kościoła.

„Opcja Benedykta” to propozycja, która wyszła od świeckich katolików żyjących w Stanach Zjednoczonych – miejsca poddanego galopującej sekularyzacji. Od rodziców przejętych o przekaz wiary swoim dzieciom. Od ludzi, którzy przeżywają w samotności swoją wiarę i muszą nieraz iść pod prąd modom, gustom i opinii publicznej zgoła antychrześcijańskiej. Jest to wizja budowy środowisk, w których można bezpiecznie przekazywać zdrową i pełną wiarę w Chrystusa. Jest to pomysł na to, jak w trudnych czasach doświadczyć Kościoła jako miejsca objawienia się Chrystusa, ale także przeżywania wspólnoty i braterskiej miłości. 

Nasza działalność

Oprócz dążenia do stworzenia „arki”, byliśmy lub jesteśmy zaangażowani w tworzenie następujących dzieł:

  • Letnie Rekolekcje dla Mężczyzn (2018, 2019, 2020)
  • Sympozjum „Wokół Opcji Benedykta”(10 XII 2019)
  • Piesza Pielgrzymka Mężczyzn z Częstochowy do Kalisza „Do Józefa”
  • 14-letnie przygotowanie do Jubileuszu Odkupienia „Pokuta 2033” (2019, 2020)

Nagrania z Sympozjum "WOKÓŁ OPCJI BENEDYKTA"